Sundhed og Sygdom

En alpaca blever generelt ikke syge, men derfor kan der godt opstå små eller store ting, der kræver ændringer, behandling eller en dyrlæges hjælp. Det kan være svært at se på en alpaca, om den er syg og desværre er det i nogle tilfælde først sent, når den ligger og ikke vil rejse sig, at man opdager, den er syg. Er man der, skal man tilkalde en dyrlæge straks. Virkelyst dyrlægen vil altid gerne hjælpe, men kan ikke altid nå frem i tide, så undersøg evt. om der er en dyrlæge i dit område, kører ud til alpacaer. Allerede ved anskaffelse af alpacaerne.

Hvad kan man så gøre for at imødekomme evt. problem. Først og fremmes daglig opsyn, lær dine alpacaer at kende og lad vær med at se det på, hvis der er ændringer i opførsel, ædelyst, bevægelsesmønster/aktivitet. Hvis du er i tvivl kan du evt. ringe om råd og vejledning, hellere en gang for meget end en gang for lidt. Virkelyst Dyrlægen tilbyder også rådgivningsbesøg evt. årligt eller efter behov. Hvor dyrene samt forhold gennemgåes og almindelig samt specifikke emner kan tages op. 

Vejning, body score og slimhinder.

Du kan veje dine dyr, hvis de taber sig, kan det være et tegn på sygdom. På vores opstartskursus får du mulighed for at prøve at body score flere alpacaer på 5 skalaen og vi viser også, hvordan du kan kigge på farven af slimhinder. På vores sundhedskursus går vi dybere ind i teori og management af alpacaers sundhed. Der er link til vores kursus side i bunden af denne side.

Alpacaens lyd er typisk en nynnen. De har også et advarselkald. Tommelfingerreglen er dog at:  "En stille alpacaer, er en glad alpaca" Det er helt normalt, at de nynner, når de kommunikere. Men bliver de ved og fortsætter det også på fold, kan det måske være et tegn på sygdom, smerter eller dårlig trivsel.

De mest almindelige problemer og sygdomme.

Parasitter: Alle dyr har parasitter også alpacaer. Det er nok den mest almindelige grund til fortidlig død blandt alpacaer. Det kan forebygges ved overvågning af bland andet gødningsprøver, slimhinder og vægttab samt aktivitets niveau.

gødningsprøver 2-4 gange årligt og behandle de dyr, som har for mange æg i prøverne. Det er ikke smart at behandle hele besætninger uden at tage gødningsprøver. I alpaca er det gerne 20% af dyrene, der giver 80%  af parasit æggene og derfor kan man nedbringe smittetykket med relativt lidt medicin med gødningsprøver. Det kan blive nødvendig at behandle en hel besætning, men hvis man gentager det gang på gang, skabes der resistens og fremtidig parasitbekæmpelse vanskeliggøres. Virkelyst dyrlægen kan bla. lave gødningsprøver for dig. Det kan andre dyrlæger måske også. Check først.

Hudproblemer, kan vise sig på mange måder, på hele kroppen, det kan komme hurtig eller langsomt udvikle sig. Man skal altid rereger på hudproblemer, da det kan være alvolige. Oftes ses det på næse, øre, ben, lyske, albue, hale og ved kønsdele. men kan vise sig på hele kroppen. Du er altid velkommen til at kontakte os og spørge om råd, ellers kontakt altid en dyrlæge. Der kan være rigtig mange grunde til hudproblemer, parasiter, insekter, mider, dårlig trivlsel, allergi og minaral mangel m. fl.  

Dårlig mave (diarre) man opdager det gerne ved ved tynd flydene gødning på jorden evt. tilsmudsning af hale/bagben. Man bør altid tage diarre alvolige og ikke se det på. Det kan smitte eller hurtigt udvikle sig med døden til følge. Det er altid en god ide at kontaket en dyrlæge. Diarre kan komme af flere ting, forstyrrelser i fordøjelsen, uhensigtsmæssig kost, infektion med parasitter, vira eller bakterier, forgiftning m.fl.

Tandproblemer kan være mange ting, tand byld, dårlige tykkeflader, skæve fortænder eller "hingste tænder". Det kan nogle gange være svært at se problemet, men kan komme til udtryk ved alpacaeren ikke trives, taber sig eller hævelser.

Virkelyst dyrlægen har nogen erfaring i tandproblemer og hjælper gerne ellers spørg din dyrlæge.

Der er nogle, som tilbyder at klippe hingste tænderne med en tang fx. i forbindelse med klipning. Dette skal du altid frabede dig. Forskningen og desværre vores tidlige erfaring viser, det kan lave lodrette microfrakture i tanden, som kan udvikle sig til alvorlige problemer som tandbyld og betændelse i kæben.

Øjenbetændelse ses også hos alpacaer. Du bør altid kontakte en dyrlæge og få det behandlet. Det er næsten altid let at behandle og ses ved pus ved øjet og eller fugt i ulden/huden rundt om øjet. Ubehandlet kan det lave varige skader i øjet.

Spiserørs forstoppelse ses af og til hos alpacaer. Ses gerne umiddelbart efter fodring med pellets/kraftfoder. Kan genkendes ved at alpacaeren er utilpas, holder hovedet lavt, hoster, savler ol. Er uheldet rigtigt ude, kan "klumpen" lukke for luftrøret også og i det tilfælde vil alpacaen besvime og død, hvis der ikke bliver handlet hurtigt. Oftest vil klumpen dog ikke resultere i umiddelbar død, men alligevel bør dyrlægen tilkaldes til et haste besøg. Indtil dyrlægen ankommer kan man prøve at massagere let på halsen i nedadgående strøg for få klumpen løsnet og ført hele vejen ned til maven. Hvis alpacaen har haft klumpen siddende i længere tid bør der dog gives både smertestillende og antibiotika for at mindske skader og eftervirkningerne og give den bedste prognose for fuldstændig helbredelse.

Efterfølgende kan samme alpaca dog have skader der gør at den får spiserørs forstoppelse gentagende gange og prognosen forringes 

Man kan forebygge spiserørs forstoppelse ved at fodre alpacaerne lavt, checke tænder, tilføre små mængder kraftfoder eller forsinke ædehastigheden på forskellige måder. mm.

Alpaca til observation

Har du en syg alpaca på stald til observation, er det vigtig, den har en ven med. En selskabs alpaca kan være forskel på liv og død. Alpacaer kan bliver meget stresset, når de er alene. Også uden de som sådan viser stress tegn som fx. hest. En stresset alpaca kan hurtigt udvikle mavesår, faktisk inden for 24 timer i de værste tilfælde.

Du er altid velkommen til at kontakts Virkelyst dyrlægen, hvis du har spørgsmål om Sundhed og Sygdom du finder et link under links.

Del siden